Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được giới thiệu làm Phó Chủ tịch nước

N. Huyền

Chiều 26/7, ngay sau lễ tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu chức danh Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh

Theo đó, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/ 2016) giữ chức vụ Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) được giới thiệu để Quốc hội xem xét, bầu giữ chức Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) được giới thiệu để Quốc hội xem xét, bầu giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016- 2021.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet