Ba mặt hàng xuất khẩu tổng kim ngạch trên 10 tỷ USD

Hải Yến

Tính đến hết tháng 8/2016, có 3 mặt hàng xuất khẩu đạt trị giá trên 10 tỷ USD.

Trong tháng 8/2016, xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 16,1 tỷ USD, tăng 8%, tương ứng tăng gần 1,19 tỷ USD so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8/2016, xuất khẩu đạt 113,21 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Đây là số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 8 và 8 tháng của năm 2016.

Mặt hàng

Tháng 8/2016

(Đơn vị: USD)

8 tháng/2016

(Đơn vị: USD)

So với cùng kỳ 2015

Điện thoại các loại và linh kiện

2,91 tỷ

22,56 tỷ

Tăng 11,9%

Dệt may

2,47 tỷ

15,64 tỷ

Tăng 5,5%

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

1,73 tỷ

11,14 tỷ

Tăng 11,6%

Tháng 8/2016, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện  đạt 2,91 tỷ USD, tăng  8,4% so với tháng trước. Trong 8 tháng của năm 2016, xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 22,56 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2015. 

Những thị trường nhập khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam trong 8 tháng của 2016 nhiều nhất phải kể đến gồm: Thị trường EU đạt 7,1 tỷ USD; các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đạt 2,89 tỷ USD; Hoa Kỳ đạt 2,67 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2016, xuất khẩu mặt hàng dệt may đạt 2,47 tỷ USD, tăng 6,7% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8/2016, trị giá xuất khẩu hàng dệt may đạt 15,64 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo đó, một trong những thị trường có số lượng nhập khẩu mặt hàng dệt may của Việt Nam có xu hướng tăng, lớn nhất như: Hoa Kỳ đạt 7,64 tỷ USD; EU đạt 2,38 tỷ USD; Nhật Bản đạt 1,88 tỷ USD; Hàn Quốc là 1,39 tỷ USD…

Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 8/2016 đạt 1,73 tỷ USD, tăng 14% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8/2016, xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong 8 tháng năm 2016 lên 11,14 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Các thị trường chính nhập khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ Việt Nam trong 8 tháng năm2016 gồm: Thị trường EU đạt 2,33 tỷ USD; Trung Quốc đạt 2,02 tỷ USD; Hoa Kỳ là 1,89 tỷ USD; và Hồng Kông là 978 triệu USD.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet