Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp tục được bầu là Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

N. Huyền

Với 103/105 đại biểu có mặt, 103 phiếu phát ra, 103 phiếu thu về, 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý để bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XIV tiếp tục được giới thiệu để HĐND Thành phố bầu vào vị trí Chủ tịch HĐND TP khóa XV.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV ngày 14/6, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND. Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Kỳ họp HĐND Thành phố cũng giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà, Bí thư huyện ủy Thanh Oai để HĐND Thành phố bầu vào vị trí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIV tiếp tục được giới thiệu để HĐND Thành phố bầu vào vị trí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo kết quả bỏ phiếu được công bố, bà Phùng Thị Hồng Hà đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND Thành phố với 101 phiếu ủng hộ đạt tỷ lệ 96,19% so với tổng số đại biểu; ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND Thành phố với 101 phiếu ủng hộ đạt tỷ lệ 96%,19% so với tổng số đại biểu HĐND Thành phố.

Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội đối với bà Phùng Thị Hồng Hà và ông Nguyễn Ngọc Tuấn với 100% đại biểu có mặt tán thành.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet