Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục được đề nghị làm Bộ trưởng Y tế

N. Huyền

Chiều nay, 27/7, Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục được đề nghị làm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 5 Phó Thủ tướng:

Ông Trương Hòa Bình

Ông Phạm Bình Minh

Ông Vương Đình Huệ 

Ông Vũ Đức Đam

Ông Trịnh Đình Dũng

Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 21 nhân sự gồm các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng thanh tra Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng NNVN:

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Ngô Xuân Lịch

2. Bộ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Tô Lâm

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Trương Quang Nghĩa

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Lê Vĩnh Tân

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Lê Thành Long

6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Nguyễn Chí Dũng

7. Bộ trưởng Bộ Công thương: Trần Tuấn Anh

8. Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Phạm Hồng Hà

9. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Trần Hồng Hà

10. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Trương Minh Tuấn

11. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Đào Ngọc Dung

12. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nguyễn Ngọc Thiện

13. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Chu Ngọc Anh

14. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phùng Xuân Nhạ

15. Bộ trưởng Bộ Y tế: Nguyễn Thị Kim Tiến

16. Bộ trưởng Bộ NN & PTNT: Nguyễn Xuân Cường

17. Bộ trưởng Bộ Tài Chính: Đinh Tiến Dũng

18.Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Đỗ Văn Chiến

19. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Mai Tiến Dũng

20. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Lê Minh Hưng

21. Tổng thanh tra Chính phủ: Phan Văn Sáu

Trước đó,Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả 100% số có mặt tán thành cơ cấu bộ máy Chính phủ gồm 27 thành viên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet