Bà Rịa- Vũng Tàu: Các đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành đúng kế hoạch

PV

Tính đến hết ngày 21-8-2015, tất cả 15 Đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tiến hành đại hội và hoàn thành nội dung, chương trình đại hội, đúng với kế hoạch để ra.
Từ tháng 6 đến hết ngày 21-8-2015, các Đảng bộ cấp trên cơ sở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tiến hành đại hội. Các Đảng bộ cấp trên cơ sở đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về đại hội; có sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, cầu thị và trách nhiệm từ việc xây dựng Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm cấp ủy, công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đến công tác đảm bảo cho việc tổ chức đại hội.

Báo cáo chính trị của các Đảng bộ cấp trên cơ sở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã đánh giá đầy đủ, sát đúng với tình hình của từng Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, xây dựng mục tiêu tổng quát và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể về kinh tế-xã hội, về công tác nội chính, về củng cố tổ chức Đảng và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và các tổ chức hội quần chúng, về xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao uy tín, vai trò và hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ, đồng thời đưa ra được những giải pháp cụ thể cần tập trung thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo kiểm điểm cấp ủy được xây dựng với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, chỉ ra khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2010-2015. Nghị quyết đại hội chuẩn bị chặt chẽ, sát với Báo cáo Chính trị và các vấn đề đại hội quyết định.

Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ            2015-2020.    Nguồn: baobariavungtau.com.

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh chủ chốt, Ủy ban Kiểm tra và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI được thực hiện bảo đảm theo Hướng dẫn 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 17-HD/BTC của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu. Nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn, độ tuổi, tỉ lệ đổi mới, cơ cấu theo ngành lĩnh vực; trước khi giới thiệu danh sách bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm trong cấp ủy. Các Đảng bộ huyện-thành phố đều xây dựng đề án nhân sự gắn với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND huyện-thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời danh sách nhân sự đại hội được rà soát theo yêu cầu công tác bảo vệ chính trị nội bộ và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp xem xét, phê duyệt trước khi tiến hành đại hội. Các Đảng bộ cấp trên cơ sở đã xây dựng lộ trình để thực hiện quy hoạch, giới thiệu ứng cử, đề cử và chuẩn bị giới thiệu ra đại hội chặt chẽ, dân chủ và đúng quy trình. Do đó các nhân sự được giới thiệu tại đại hội đều đã được chuẩn bị chu đáo, khi trình ra được sự thống nhất cao của đại hội. Các đại biểu đã bầu cử tập trung để chọn ra các ủy viên có năng lực, có phẩm chất, có kinh nghiệm và đủ khả năng để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện Nghị quyết của Đại hội cấp mình trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet