Ba việc lớn ngành Y tế sẽ tập trung triển khai trong năm 2017

Khánh Ngọc

Theo tổng kết đánh giá của Bộ Y tế, trong năm 2016, chất lượng dịch vụ KCB tăng, quá tải giảm, thái độ phục vụ có tốt lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, người dân còn phàn nàn, hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế chưa cao…
Ba việc lớn ngành Y tế sẽ tập trung triển khai trong năm 2017 - ảnh 1
Đổi mới cơ chế tài chính để các bệnh viện tự chủ 

Bước vào năm 2017, Bộ Y tế tiếp tục triển khai hàng loạt các giải pháp đồng bộ để bảo đảm phát triển hệ thống y tế Việt Nam hướng tới Công bằng – Hiệu quả và Chất lượng bền vững. 

Các biện pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất: Nguồn ngân sách cho y tế còn hạn hẹp, các dự án ODA ngày càng giảm mạnh trong khi nhu cầu BV, CSSKND ngày càng cao, do vậy cần đổi mới cơ chế tài chính, huy động nguồn xã hội hóa công tác y tế. Việc này vốn đã được triển khai nhiều năm và có kết quả đáng khích lệ, song việc đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, cơ chế tổ chức quản lý, tái đầu tư cho y tế còn là những vấn đề cần nghiên cứu, hoàn thiện thêm. 

Thứ hai: Về giảm quá tải bệnh viện và nâng cao sự hài lòng của người bệnh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn còn một số nơi, một số cán bộ y tế chưa có chuyển biến tốt nên vẫn còn hiện tượng làm người bệnh không hài lòng. 

Qua đợt kiểm tra một số bệnh viện, cũng đã kỷ luật một số cán bộ y tế thuộc bệnh viện trung ương. Do đó công tác truyền thông, giáo dục y tế và thanh tra, kiểm tra y tế cần phải tiến hành thường xuyên và phải nâng mức kỷ luật đối những cán bộ cố tình làm sai trái quy định và đạo đức của ngành.

Thứ 3: Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cũng là một vấn đề nan giải cần có sự tham gia của tất cả xã hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet