Bắc Giang: 30 xã đạt 19 tiêu chí Nông thôn mới

Diệu Thùy

Tỉnh Bắc Giang cho biết, trong nửa đầu năm 2017 tỉnh có 30 xã đạt 19 tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới.

Phần lớn là do giảm một số chỉ tiêu như: Chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHYT (tiêu chí Y tế);  chỉ tiêu đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực đời sống xã hội (tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật); chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng (tiêu chí quốc phòng và an ninh), vì vậy một số xã các năm trước đã đạt chuẩn tuy nhiên mới ở mức sàn nên khi áp dụng theo Bộ tiêu chí mới đã giảm chỉ tiêu, tiêu chí.

Ảnh minh họa

Xã đạt từ 15-18 tiêu chí: 54 xã, tăng 22 xã so với hết năm 2016

Xã đạt từ 8-14 tiêu chí: 106 xã, giảm 12 xã so với hết năm 2016

Xã đạt dưới 8 tiêu chí: 13 xã, tăng 09 xã so với hết năm 2016

Nguyên nhân giảm các tiêu chí: Do Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020 nhiều tiêu chí tăng thêm chỉ tiêu (10 chỉ tiêu); chất lượng tiêu chí tăng lên, nhiều tiêu chí quy định ở mức cao hơn (tiêu chí giao thông quy định đường thôn, liên thôn tỷ lệ cứng hóa từ 50% lên 70%, đường ngõ xóm từ 50% lên 60%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT từ 70% lên 85%; xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững); một số chỉ tiêu mới bổ sung cần có thời gian, lộ trình để thực hiện như việc quy định có ít nhất một nữ lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã hoặc quy định thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân thường trực, trung đội trưởng dân quân cơ động là đảng viên.

Bắc Giang đặt mục tiêu những tháng cuối năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, có thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn năm 2017 là 18 xã.

Phấn đấu mỗi xã hoàn thành thêm 0,7 tiêu chí/xã, nâng số tiêu chí toàn tỉnh đạt 13,8 tiêu chí/xã; giảm số xã đạt dưới 8 tiêu chí.

Tập trung chỉ đạo 21 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng 6 tháng đầu năm không giữ vững được 19 tiêu chí xây dựng kế hoạch đến cuối năm hoàn thành các nội dung còn lại để giữ vững tiêu chí theo quy định.

 

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet