Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký Quyết định công nhận thêm 3 xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới trên toàn tỉnh lên 37 xã.

3 xã được công nhận đợt này là: xã Quang Châu (huyện Việt Yên), Xuân Cẩm (huyện Hiệp Hòa) và Tuấn Đạo (huyện Sơn Động).

Trong đó, tính theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới: xã Quang Châu, huyện Việt Yên đạt 18/19 tiêu chí; xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa đạt 19/19 tiêu chí và xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động đạt 19/19 tiêu chí.

T.H