Bắc Giang đang chuyển mình

BT

Toàn tỉnh hiện có 31 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến hết năm nay có thêm 3 xã. Bình quân trong toàn tỉnh mỗi xã đạt 12,7 tiêu chí, nằm trong tốp đầu các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó nhiều tiêu chí đạt cao so với kế hoạch

Ngày 11-11, BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết giai đoạn 2011-2015, bàn phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Linh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào XDNTM giai đoạn 2011-2015.

Tốp đầu khu vực miền núi phía Bắc

Đánh giá sau 5 năm, BCĐ tỉnh nêu rõ, phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM” và “Bắc Giang chung sức XDNTM giai đoạn 2011-2015” do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động đã được các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân hưởng ứng sôi nổi với tinh thần chủ động, sáng tạo. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, góp phần làm chuyển biến nhận thức, tư duy của người dân và cán bộ về XDNTM. 

Với hơn 11 nghìn tỷ đồng từ nguồn kinh phí T.Ư phân bổ, ngân sách địa phương, lồng ghép từ các chương trình và huy động sức dân, Chương trình đã đạt được kết quả khá toàn diện, kết cấu hạ tầng KT-XH tiếp tục được đầu tư hoàn thiện phục vụ sản xuất và đời sống của người dân nông thôn. Toàn tỉnh cứng hóa được gần 560 km đường giao thông; cứng hóa, sửa chữa, nâng cấp 2,5 nghìn km kênh mương các loại; xây mới nhiều nhà văn hóa. 

Nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung đã hình thành, ngành nghề mới phát triển tạo việc làm cho hàng chục vạn lao động. Đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 23 triệu đồng/năm, hoàn thành mục tiêu tăng thu nhập dân cư nông thôn gấp 1,8 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo còn 7,5%, giảm bình quân 2-3%/năm. 

Toàn tỉnh hiện có 31 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến hết năm nay có thêm 3 xã. Bình quân trong toàn tỉnh mỗi xã đạt 12,7 tiêu chí, nằm trong tốp đầu các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó nhiều tiêu chí đạt cao so với kế hoạch như: Thu nhập, quy hoạch, điện, trường học, giáo dục, y tế, không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Điển hình có số tiêu chí bình quân tăng nhanh là các huyện: Yên Dũng, Tân Yên, Yên Thế và TP Bắc Giang. 

Phấn đấu 47 xã đạt chuẩn NTM vào năm 2020

Các mục tiêu tỉnh đề ra đến năm 2020 là: Có từ 1-2 huyện NTM; tỷ lệ xã đạt chuẩn chiếm 35-40% tổng số xã toàn tỉnh (tương đương 47 xã); xã Hồng Giang thành xã NTM mang đặc trưng vùng cây ăn quả huyện Lục Ngạn; bình quân toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 8 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn khoảng 35 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 4%; 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tổng nhu cầu kinh phí cả giai đoạn 2016-2020 cần 13 nghìn tỷ đồng. 

Theo ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhìn chung sản xuất nông nghiệp vẫn còn phân tán, thiếu tính bền vững. Các tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường đạt thấp. Nợ đọng xây dựng cơ bản cao ở nhiều xã, chưa hoàn thành mục tiêu về số xã đạt chuẩn NTM đến năm 2015.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, bên cạnh phát huy, giữ vững những kết quả đã đạt được, một số đại biểu dự tổng kết cho rằng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách; dân chủ ở cơ sở cần được quan tâm, phát huy hơn nữa. Khắc phục hạn chế về nhận thức của một bộ phận cán bộ đảng viên, tổ chức đoàn thể, người dân về vị trí vai trò trong XDNTM ở một số nơi. Nâng cao hiệu quả lồng ghép các phong trào thi đua với chương trình XDNTM; coi trọng phát triển sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường.

 

Xã Đức Giang (Yên Dũng) huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn.

Bước vào giai đoạn 5 năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh khẳng định XDNTM là cuộc cách mạng lâu dài, không thể nóng vội, chạy theo thành tích mà cần thực hiện vững chắc, bảo đảm hiệu quả. Các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục vào cuộc để làm chuyển biến nhận thức của nhân dân trong cách thực hiện. BCĐ chương trình các cấp nhận thức rõ những tồn tại, thiếu sót để rút kinh nghiệm; xác định rõ nguồn vốn trước khi xây dựng công trình, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian. 

Các địa phương cần ưu tiên huy động sức dân tham gia xây dựng những công trình hạ tầng kỹ thuật đơn giản để giảm mức đóng góp bằng tiền mặt và giảm chi phí đầu tư; phát huy tính dân chủ trong nhân dân; tập trung thực hiện các tiêu chí thu nhập, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự. Riêng tiêu chí thu nhập cần thực hiện bằng cách đẩy mạnh dồn diền đổi thửa, áp dụng khoa học công nghệ gắn với đào tạo nghề và cần có chính sách thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet