Bắc Giang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho thôn, bản đặc biệt khó khăn

T.H

12 thôn, bản đặc biệt khó khăn sẽ được đầu tư 12 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm 2016.

Đó là các thôn: An Lạc, Vĩnh Khương (huyện Sơn Động), Đèo Gia, Sa Lý, Cấm Sơn, Tân Sơn, Phong Vân (Lục Ngạn), Trường Sơn, Bình Sơn (Lục Nam), Canh Nậu, Đồng Hưu (Yên Thế) được thụ hưởng. 

12 thôn, bản này sẽ được đầu tư làm 8 công trình thủy lợi, 5 công trình giao thông để bà con thuận tiện phát triển sản xuất, dần xóa đói giảm nghèo.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet