Bắc Giang đề nghị cấp BHYT cho nạn nhân mới trở về trong 2 năm đầu

Minh Thư

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Giang đã đề nghị Bộ LĐ- TB&XH xem xét, trình Chính phủ bổ sung chính sách cấp thẻ BHYT cho nạn nhân mới trở về trong hai năm đầu.

Theo báo cáo về kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Giang đã đề nghị Bộ LĐ- TB&XH xem xét, trình Chính phủ bổ sung chính sách cấp thẻ BHYT cho nạn nhân mới trở về trong hai năm đầu.

Bắc Giang đề nghị cấp BHYT cho nạn nhân mới trở về trong 2 năm đầu - ảnh 1
Ảnh minh họa.

Cùng với đó, điều chỉnh mở rộng quy định hỗ trợ y tế, học văn hóa, học nghề, hỗ trợ khó khăn ban đầu cho nạn nhận; nâng mức hỗ trợ tâm lý hiện đang áp dụng đối với cơ sở Bảo trợ xã hội.

Ngoài ra, Sở cũng đề nghị bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp trong thực thi nhiệm vụ phòng, chống mua bán người tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 3, Luật Phòng chống mua bán người.

Về phía UBND tỉnh, Sở này cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; kịp thời triển khai các chế độ chính sách, dịch vụ hỗ trợ sẵn có tại địa phương; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nạn nhân và người thân hưởng các quyền được bảo vệ, tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng; giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Triển khai kế hoạch số 3054/KH-UBND ngày 30/9/2016 về thực hiện “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân”  bị mua bán giai đoạn 2016 – 2020 đến người dân ở các thôn, bản, tổ dân phố; chuyển hóa kế hoạch thành tài liệu tuyên truyền, hàng tháng ít nhất một lần được đăng tải trên các hệ thống loa phát thanh. Nội dung này được duy trì thực hiện thường xuyên đến cuối giai đoạn.

Quan tâm, phối hợp, tuyên truyền phổ biến các thể chế nhằm bảo vệ quyền con người, giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử trong xã hội; thành lập, duy trì các mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet