Bắc Giang hỗ trợ cho nhiều nạn nhân bị mua bán trở về

Minh Thư

14 nạn nhân và người có nguy cơ bị mua bán cao có yếu tố nước ngoài tại các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên (Bắc Giang) đã được hỗ trợ lợn giống, tổng giá trị 84 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của tổ chức di cư quốc tế.

Trong  năm 2016, Sở Lao động Thương binh và xã hội Bắc Giang đã thông báo, hướng dẫn công tác tiếp nhận nạn nhân đến các huyện Lục Ngạn, Tân Yên, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế; đôn đốc các đơn vị triển khai quy trình hỗ trợ theo quy định.

Đồng thời, Sở đã chỉ đạo Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội phối hợp với chính quyền địa phương tiếp cận nạn nhân và gia đình nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tư vấn, hướng dẫn các chính sách hỗ trợ; trao đổi, cập nhật danh sách nạn nhân và xác nhận nạn nhân bị mua bán để làm căn cứ thực hiện công tác hỗ trợ.

Phối hợp chuyển tuyến 1 nạn nhân ra học nghề tại Ngôi nhà bình yên (Trung tâm Phụ nữ phát triển – Hà Nội).

Phối hợp với chính quyền địa phương lập hồ sơ hỗ trợ con lợn giống cho 14 nạn nhân và người có nguy cơ cao có yếu tố nước ngoài tại các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên. Tổng giá trị 84 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của tổ chức di cư quốc tế (IOM).

Huyện Lục Nam quyết định hỗ trợ khó khăn ban đầu cho 1 nạn nhân, số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng. Các huyện còn lại như Yên Dũng, Lạng Giang, Yên Thế đã, đang tích cực triển khai, hướng dẫn địa phương lập hỗ sơ thực hiện các quy trình, giải quyết chế độ hỗ trợ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet