Bắc Giang nhiều bà con thôn bản thoát nghèo

N. Huyền

Tỉnh Bắc Giang có 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Sau hơn một năm thực hiện Đề án của UBND tỉnh về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và giảm nghèo bền vững, với số vốn trên 17 tỷ đồng, các thôn bản này đã có những đổi thay tích cực.

Mô hình trồng cây ăn quả  chất lượng cao giúp nhiều hộ gia đình ở 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn thoát nghèo

Ban dân tộc tỉnh Bắc Giang cho biết, với tổng số vốn trên 17 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 12 tỷ, các đơn vị, doanh nghiệp giúp đỡ trên 5 tỷ đồng, sau hơn một năm, các thôn, bản đặc biệt khó khăn đã xây dựng được 14 công trình, trong đó 8 công trình thủy lợi, 6 công trình giao thông; xây mới 5 phòng học và 1 nhà văn hóa, các điểm bưu điện văn hóa cũng được chú trọng đầu tư.

Qua đó giúp đồng bào một số thôn, bản chủ động giữ nước và dẫn nước tưới tiêu cho gần 100 ha lúa nước; khắc phục tình trạng giao thông khó khăn nhất là trong mùa mưa lũ, giúp cho trên 1.300 hộ dân đi lại thuận tiện; bảo đảm điều kiện cho các cháu học sinh đi học được tốt hơn. Người dân cũng tiếp cận được với các mô hình sản xuất tiên tiến, kỹ thuật canh tác… chỉ cần vào điện thoại có kết nối internet.

Về xây dựng mô hình sản xuất, với kinh phí hỗ trợ gần 2 tỷ đồng đã giúp cho 636 hộ của 20/36 thôn, bản đặc biệt khó khăn xây dựng được một số mô hình phát triển sản xuất chuyên cây, con theo hướng tập trung.

Đã có những mô hình hiệu quả cao, như mô hình nuôi cá lồng ở xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn. Hay là mô hình trồng cam vinh ở xã Canh Nậu, huyện Yên Thế. Theo đó, năm 2016 Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang đã thực hiện mô hình hỗ trợ trồng cam Vinh cho 13 hộ nghèo người dân tộc thiểu số ở bản Gốc Dổi, xã Canh Nậu (Yên Thế).

Mỗi hộ được hỗ trợ 60 cây giống 3 năm tuổi và tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản sau thu hoạch. Đây là mô hình thuộc chương trình giảm nghèo bền vững cho các hộ người dân tộc thiểu số phát triển sản xuất.

Để mô hình đạt hiệu quả, Ban Dân tộc tỉnh cử cán bộ chuyên trách cùng với khuyến nông xã Canh Nậu thường xuyên giúp đỡ bà con kỹ thuật chăm sóc cam. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng ra toàn xã.

Theo Ban Dân tộc tỉnh, gần 100% số hộ dân ở các thôn, bản này đã được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi. Hơn một năm qua đã giải ngân 13 tỷ đồng giúp cho trên 500 hộ dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, nâng cao đời sống.

Thông qua thực hiện Đề án, bằng các hình thức và cách làm linh hoạt, cụ thể, thiết thực, hiệu quả đã giúp cho các thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang được củng cố, từng bước phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ sản xuất, giao thương hàng hóa; giúp chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kinh tế phát triển, đời sống nhân được nâng lên, từng bước giảm nghèo.

Để đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Đề án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững đối với các thôn, bản này, thời gian tới, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục giúp các thôn, bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ đầu tư ngay tại cơ sở; tiếp tục huy động sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp; sự chung tay đóng góp của cộng đồng tạo các điều kiện thuận lợi nhất là việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi và các công trình xã hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet