Bắc Giang: Nhiều hoạt động để thực hiện tiêu chí môi trường trong nông thôn mới

Minh Thư

Theo UBND thị trấn Đồi Ngô, hiện nay trên địa bàn thị trấn tình hình vệ sinh môi trường đã có những tiến bộ tích cực, ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt từ khi có sự hỗ trợ các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của tổng cục môi trường. Nhận thức của người dân thị trấn ngày càng tiến bộ. Tuy nhiên việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Thị trấn đã quy hoạch bãi rác thải Cây Cao với diện tích 0,8 ha, có 01 lò đốt rác giao cho công ty vệ sinh môi trường Bích Ngọc vận hành. Lượng rác thải được xử lý đáng kể, từ đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Lượng rác thải trung bình mỗi ngày trên địa bàn khoảng 28- 30 m3. Rác thải chủ yếu được công ty VSMT Bích Ngọc và một phần nhỏ do Hội Cựu chiến binh thu gom và xử lý. Lượng rác thải sinh hoạt cơ bản được thu gom, vận chuyển về bãi rác xử lý trong ngày.

Thị trấn Đồi Ngô gồm có 12 thôn, phố. Đơn vị thu gom rác thải trên địa bàn gồm có 2 đơn vị: Công ty VSMT Bích Ngọc phụ trách thu gom 10 thôn, phố và Hội Cựu chiến binh phụ trách 2 phố (Đồi Ngô, Thanh Bình). Hình thức thu gom rác thải từ tháng 6 năm 2016 trở về trước chủ yếu vẫn bằng hình thức thô sơ dùng xe ben hoặc xe tự chế để thu gom vận chuyển rác thải. Tháng 7 năm 2016, UBND huyện Lục Nam đã hỗ trợ công ty VSMT Bích Ngọc một xe chuyên dụng vận chuyển rác thải và một số trang thiết bị phục vụ công tác thu gom vận chuyển rác thải khác như: xe ba bánh, thùng đựng rác… Đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nói riêng và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn nói chung.

Vệ sinh môi trường nông thôn được nhiều xãm huyện ở Bắc Giang quan tâm.

Từ ngày 1/9/2016 được sự giúp đỡ của Tổng cục môi trường, đặc biệt là hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải gồm: 1600 thùng phân loại rác tại nhà; 16 xe ba bánh; 40 thùng rác 120 lít; 08 thùng rác 660 lít và một số trang thiết bị phục vụ công tác VSMT. UBND thị trấn Đồi Ngô đã thực hiện thí điểm mô hình thu gom rác thải mới tại 04 phố (Thanh Tân, Thanh Hưng, Thanh Xuân, Bình Minh). Sau 1 năm triển khai theo hình thức thu gom mới, bước đầu nhận được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực từ phía người dân, đường phố sạch đẹp hơn, không còn tồn tại những bao rác để dọc đường phố gây mất mỹ quan đô thị như trước đây. UBND thị trấn ghi nhận sự cố gắng của công ty vệ sinh môi trường Bích Ngọc trong việc thực hiện nhiệm vụ thu gom rác thải theo hình thức mới, đồng thời thấy rằng đây là một bước tiến bộ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn và sẽ từng bước triển khai trong toàn thị trấn.

Tuy nhiên theo báo cáo của công ty VSMT Bích Ngọc với hình thức thu gom mới, đòi hỏi số lượng công nhân thu gom nhiều hơn do đó lương chi trả công nhân cũng tăng lên, mặt khác số lượng xe ba gác ít chưa đủ để phục vụ việc thu gom cho nên công tác thu gom theo hình thức mới gặp nhiều khó khăn.

Mô hình thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được triển khai trên địa bàn 4 phố với tổng số hộ tham gia là 800 hộ: Người dân được hỗ trợ 2 thùng (xanh, vàng 20 lít) phân loại chất thải vô cơ đựng thùng vàng, hữu cơ thùng xanh. Công nhân dùng xe 3 bánh đến từng hộ thu gom CTR hữu cơ hàng ngày, CTR vô cơ thứ 3, thứ 7 hàng tuần đến điểm tập kết rác thải có xe chuyên dụng vận chuyển đến bãi rác thải Cây Cao của thị trấn xử lý.

UBND thị trấn thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao ý thức vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thông qua các hoạt động tuyên truyền giúp cho nhân dân hiểu được những lợi ích của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn có tác dụng to lớn đối với việc xử lý rác thải nói riêng và công tác bảo vệ môi trường nói chung, thông qua các buổi họp thôn, phố, các ban ngành đoàn thể và thông qua hệ thống loa truyền thanh thị trấn.

Tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống cộng đồng. UBND thị trấn Đồi Ngô chỉ đạo tổ chức các buổi tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn. Thu gom vận chuyển và xử lý các tụ điểm rác thải phát sinh không đúng nơi quy định. Cắm biển cấm đổ rác tại một số điểm phát sinh rác thải. Phối hợp thực hiện kế hoạch trồng cây xanh tại các khu vực công cộng như: khu vực làn Quốc lộ 31, khu vực đường nhà văn hóa thanh thiếu nhi và một số tuyến đường, trường học trên địa bàn, nhằm tạo nên cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trong năm 2017, UBND thị trấn Đồi Ngô đã triển khai thực hiện chiến dịch cao điểm về vệ sinh môi trường từ ngày 01/6 đến 31/6/2017, ngày 05/6/2017 UBND thị trấn Đồi Ngô tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên toàn bộ 12 thôn, phố; 12/12 Tổ dân phố đồng loạt tổ chức lễ hưởng ứng ngày môi trường thế giới, chiến dịch cao điểm về vệ sinh môi trường tại nhà văn hóa của các thôn, phố trên địa bàn; 12/12 thôn, phố tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường tại buổi lễ phát động; tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền: 16 chiếc tại trụ sở UBND thị trấn, 12 thôn, phố và 04 trường học; 10 pano dán tường được treo tại nhà văn hóa 10 thôn, phố; Các tổ dân phố thực hiện nạo vét kênh mương: 04 Thân Phú, Thân Bình, Gai, Hai Mươi; 08/12 thôn, phố thực hiện quét dọn vệ sinh khu vực nhà văn hóa và đường làng, ngõ xóm.

Chi hội phụ nữ tổ chức thực hiện ngày chủ nhật xanh dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm và khu vực nhà văn hóa. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình cụ thể hàng năm để giải quyết, xử lý đối với rác thải, chất thải. Chú trọng cải tạo hệ thống thoát nước ở khu dân cư. Các ban ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Hội phụ nữ phát động phong trào ngày chủ nhật xanh thu hút hàng trăm chị em hội viên phụ nữ tham gia.

Cùng với đó, UBND thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi đồng thời hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động chăn nuôi, sản xuất kinh doanh dịch vụ. Rà soát, kiểm tra các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ngành nghề đã và đang hoạt động trong việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, Đề án Bảo vệ môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường chung ở mỗi gia đình, thôn, phố, khu dân cư, khu vực sản xuất kinh doanh; định kỳ tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh tại các thôn, phố, các cơ quan, đơn vị, nơi công cộng. Rà soát các quy định về tổ chức tang lễ và chôn cất, sử dụng đất tại nghĩa trang phải đảm bảo vệ sinh môi trường. Hằng năm đều gắn việc chấp hành các quy định về BVMT của các hộ gia đình, tập thể, cá nhân và việc bình xét gia đình văn hóa và thôn, phố văn hóa.

Từ khi có sự hỗ trợ các hoạt động nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, ý thức của các tầng lớp nhân dân thị trấn trong công tác BVMT đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Bà con đã từng bước nhận thức được việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn có tác dụng to lớn đến tình hình chung của môi trường thị trấn và hiểu rõ phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường bền vững.

Tuy nhiên, việc thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn gặp nhiều bất cập, do nhận thức của người dân còn chưa đồng đều, nhất là nhận thức trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn vẫn còn hạn chế. Việc nhân rộng mô hình thu gom rác thải kiểu mới gặp nhiều khó khăn, lượng công nhân thu gom tại chỗ chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, trang thiết bị vẫn còn thiếu. Việc phân loại rác thải ngay tại các hộ gia đình còn yếu chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Việc xử lý tại các lò đốt rác mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ lượng rác thải trong ngày, công nhân phân loại rác để đốt, xử lý ít chưa đáp ứng yêu cầu.

Vì thế, trong thời gian tới UBND Thị trấn đề ra các giải pháp: Tăng tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Tiếp tục cắm biển cấm đổ rác nơi công cộng tại một số điểm trên địa bàn thị trấn. Thực hiện các buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn Đồi Ngô. Đặc biệt là các địa điểm trung tâm những nơi công cộng. Chú trọng quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để tạo ra lớp công dân có ý thức trách nhiệm cao với công tác BVMT. Quan tâm từng bước, đưa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đi vào nền nếp, hiệu quả và chuyên nghiệp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet