Bắc Giang: Tăng cường tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp

BG

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí, các sở ban, ngành, đoàn thể của tỉnh về việc chỉ đạo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc XII.

Theo đó, Báo Bắc Giang tiến hành mở chuyên trang “Hướng tới Đại hội Đảng các cấp” tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Xuất bản các số báo chuyên đề đăng tải toàn văn Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tiếp sóng các chương trình tuyên truyền của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phối hợp với một số Đảng bộ cấp huyện và tương đương truyền hình trực tiếp khi có điều kiện.

 

Đại hội Đảng bộ huyện Lạng Giang, Bắc Giang           Nguồn: bacgiang.gov.vn

Tạp chí Sông Thương, Bắc Giang xuất bản các số đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Trang thông tin điện tử mở chuyên mục “Hướng tới Đại hội Đảng các cấp” tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
UBND các huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Giang chỉ đạo hệ thống Đài Phát thanh – Truyền hình cấp huyện, thành phố và cấp xã tăng cường các nội dung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đăng tải các nội dung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên Trang Thông tin điện tử, các ấn phẩm, bản tin. Công bố dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet