Bắc Giang tích cực tuyên truyền phòng chống buôn người ở các huyện, thành phố

Minh Thư

Trong năm 2016, 14.000 tờ rơi có nội dung về phòng, chống mua bán người được triển khai tới 10 huyện, thành phố và các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên toàn tỉnh Bắc Giang.

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết, trong năm 2016 đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị quản lý theo ngành dọc phối hợp tổ chức tuyên truyền tác hại, phương thức, thủ đoạn, mục đích của mua bán người cho quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức phòng, ngừa và tìm hiểu về chế độ chính sách trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hộ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

Bắc Giang tích cực tuyên truyền phòng chống buôn người ở các huyện, thành phố - ảnh 1

Đồng thời in, cấp phát trên 14.000 tờ rơi có nội dung về phòng, chống mua bán người triển khai tới 10 huyện, thành phố và các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên toàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội phối hợp với các điều phối viên các dự án triển khai tuyên truyền lồng ghép “Tiếp nhận, hỗ trợ cho nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về đang có mặt tại địa phương”.

Cùng với đó, cũng đã tổ chức 1 lớp tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán cho gần 140 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên của 10 phòng Lao động TB&XH các huyện, thành phố và đại biểu (lãnh đạo, công an, công chức lao động xã hội) của 40 xã, phường, thị trấn có nhiều nạn nhân trong địa bàn toàn tỉnh.

Thông qua khóa tập huấn, các đại biểu được cập nhật, trau rồi kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó đảm bảo tính thống nhất, nâng cao hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của các cấp trong quản lý Nhà nước về phòng, chống mua bán người.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet