Bắc Giang tiếp tục miễn phí thủy lợi cho nông dân

T.H

Trong năm qua, Bắc Giang đã đầu tư hơn 155 tỷ đồng kinh phí cho các đơn vị thủy nông trong tỉnh. Trong đó, riêng đợt thứ 4 này là hơn 10 tỷ đồng kinh phí miễn phí thủy lợi.

Toàn tỉnh Bắc Giang mỗi năm có hơn 100 nghìn ha đất canh tác được miễn thủy lợi phí. Việc làm này giúp cho người nông dân bớt một phần gánh nặng, thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Trong đợt này, các đơn vị được phân bổ là: Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Sông Cầu (Hiệp Hòa), Công ty Cầu Sơn (Lạng Giang) hơn 4 tỷ đồng; còn lại là Công ty Nam Yên Dũng, Công ty Lục Ngạn và Công ty Yên Thế. 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Giang có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí này. Sở Tài chính chủ trì việc cấp kinh phí cho doanh nghiệp và các huyện, thành phố.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet