Bắc Giang: triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Châu Giang

Trong hai ngày 31/5 và 1/6/2016, Tỉnh ủy Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang chủ trì Hội nghị.

Hội nghị  lần này được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tại điểm đầu cầu của tỉnh có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh và cán bộ chủ chốt của thành phố Bắc Giang. Tại điểm đầu cầu của các huyện có các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện và lãnh đạo chủ chốt của các xã, thị trấn thuộc các điạ phương. Với tổng số trên 3.500 đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm chắc các quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; dành thời gian thảo luận để nâng cao nhận thức; đóng góp ý kiến vào Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Giáo sư, tiến sĩ Vũ Văn Hiền truyền đạt Nghị quyết tại Bắc Giang

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS. TS Vũ Văn Hiền - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Tân Yên (Bắc Giang). Ảnh: Châu Giang

Hội nghị cũng được nghe các đồng chí: Thân Văn Khoa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh truyền đạt các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; nhấn mạnh 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII.

Các đại biểu đã thảo luận, đề cập việc nhận thức sâu sắc nội dung nêu trong các văn kiện Đại hội và tham gia đóng góp ý kiến vào Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet