Bắc Kạn: 9/12 Đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội

BT

Thực hiện công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, đến nay, tỉnh Bắc Kạn có 9 trong tổng số 12 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xác định đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kan đã tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy liên quan đến công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp. Các đảng bộ trực thuộc đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch, thành lập các tiểu ban, tổ phục vụ đại hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị được thực hiện đúng quy trình, lấy ý kiến của nhiều thành phần, tổ chức đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị, địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức duyệt nội dung văn kiện đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh.

 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Bắc Kan ra mắt Đại hội    Nguồn: Backan.gov.vn

Trên cơ sở đó, các đảng bộ trực thuộc đã tiến hành công tác chuẩn bị đại hội theo đúng tiến độ. Đến thời điểm này, tổng số 9/12 đảng bộ trực thuộc tỉnh Bắc Kan đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đánh giá, các ý kiến thảo luận, góp ý tại đại hội và tham luận trình bày tại đại hội đều có chất lượng, mang tính xây dựng, được đảng bộ cấp trên cơ sở tiếp thu, ghi nhận bổ sung vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và nghị quyết đại hội, được đại hội nhất trí thông qua.

Tại 9 đảng bộ đã tổ chức đại hội, công tác bầu cử đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng theo quy định; bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội với kết quả tốt, các bí thư cấp ủy đều trúng cử với số phiếu cao. Đại hội các đảng bộ cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên đảm bảo đủ số lượng.

Bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành khóa mới tại ĐH Đảng huyện Chợ Đồn- Bắc Kạn

Trong thời gian tới, các đảng bộ đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Các đảng bộ chưa đại hội chuẩn bị tổ chức theo đúng kế hoạch, lấy kinh nghiệm của các đơn vị đã đại hội, nhất là trong việc tổ chức, điều hành thảo luận và bầu cử để đại hội diễn ra thành công.

Theo kế hoạch, 3 đảng bộ còn lại của Bắc Kạn là Đảng bộ huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Mới sẽ hoàn thành công tác tổ chức đại hội trong tháng 8/2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet