Bắc Kạn giao trách nhiệm PCTHTL cho tất cả các sở, ban ngành trong tỉnh

Khánh Chi

Để thực hiện mục tiêu 100 % các cơ sở giáo dục và y tế không hút thuốc, người dân hiểu hơn về luật PCTHTL, Bắc Kạn đã giao trách nhiệm cho từng sở, ban ngành trong tỉnh.

Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của tỉnh; có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo, điều phối thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưng bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ…theo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ngoài ra, Sở Y tế còn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, tác hại hành vi hút thuốc lá.
Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại các đơn vị trực thuộc, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Hướng dẫn các đơn vị, địa phương về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; làm đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe ký kết hợp đồng với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương, đơn vị bổ sung tiêu chí phòng, chống tác hại của thuốc lá vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đưa quy định hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong đám tang, đám cưới, lễ hội vào hương ước, quy ước của các thôn bản, tổ phố, khu dân cư.

Chỉ đạo xây dựng mô hình không khói thuốc lá tại các nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch.

Phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưng bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ… theo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Truyền thông cho các tầng lớp nhân dân về tác hại của hành vi hút thuốc lá, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá qua các loại hình văn hóa nghệ thuật.

Phối hợp với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tổ chức ít nhất 01 sự kiện thể thao không khói thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuyên truyền phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan cho học sinh, sinh viên và cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo.
Chỉ đạo xây dựng trường học không khói thuốc lá, thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; trong năm 2016: 100% trường mầm non và tiểu học, ít nhất 50% trường trung học cơ sở và 10 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; tiếp tục duy trì mô hình điểm “Trường học không khói thuốc lá” tại 20 trường đã xây dựng năm 2016.

Sở Thông tin - Truyền thông

Chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Kạn và hệ thống thông tin cơ sở:

Phối hợp với Sở Y tế bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin bài nhằm tuyên truyền rộng rãi về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, tác hại của hành vi hút thuốc lá.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá; đồng thời chỉ đạo ngăn chặn việc đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên xuất bản phẩm.

Ngoài ra, các sở ban ngành khác như Sở Công Thương, Sở Tài Chính, Sở Giao thông Vận tải, Các đơn vị Công an, Quân đội cũng được huy động trong công tác PCTHTL trên địa bàn tỉnh.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet