Bắc Kạn: Hội nghị tuyên truyền chính sách dân tộc, xây dựng nông thôn mới

Bình Minh

Ngày 11/9/2017, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền các chính sách dân tộc và Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch số 201/KH-BDT ngày 12/6/2017 của Ban Dân tộc tỉnh về việc giúp đỡ xã Yến Dương xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Tại hội nghị, đại diện Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã giới thiệu một số chính sách dân tộc hiện đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Còn lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh đã phổ biến bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 và hướng dẫn thực hiện đánh giá bộ tiêu chí, hướng dẫn các bước thực hiện chương trình và xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Được biết, thời gian qua, Bắc Kạn luôn triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói - giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Để triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh Bắc Kạn đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Chính vì vậy, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những chính sách dân tộc được triển khai trên địa bàn tỉnh thông qua các hội nghị, cuộc họp giao ban, sinh hoạt đoàn thể…

Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh đều xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về các chính sách dân tộc; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn thực hiện các chuyên mục tuyên truyền về nội dung những chính sách của Đảng và Nhà nước, hiệu quả triển khai thực hiện các chính sách tại các địa phương, đồng thời tuyên truyền, nêu gương những điển hình vượt khó vươn lên thoát nghèo để khơi dậy ý thức chủ động phát huy nội lực trong nhân dân, khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, cán bộ thực hiện công tác dân tộc tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền các chính sách dân tộc tại cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa… 

Bắc Kạn là tỉnh có cộng đồng dân cư chủ yếu là dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 86% (theo số liệu điều tra dân số năm 2009).

Thông qua việc tuyên tuyền bằng tiếng dân tộc, nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sẽ hiểu rõ hơn về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh sẽ được triển khai có hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói - giảm nghèo.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet