Bác kiến nghị ưu đãi thuế vượt khung của Samsung

Samsung muốn được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 30 năm với các dự án đang thực hiện. Riêng dự án đầu tư tại Bắc Ninh, công ty này đề nghị được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án, miễn thuế trong 4 năm và...

 

Trong văn bản số 5790/BTC-CST do Vụ Phó Vụ Chính sách Thuế Nguyễn Quốc Hưng đã nêu lại các kiến nghị của Samsung liên quan đến việc chuyển đổi điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, với các dự án đang thực hiện, Samsung muốn được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 30 năm. Riêng dự án đầu tư tại Bắc Ninh, công ty này đề nghị được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, chỉ một số dự án mới được xem xét kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi, nhưng kèm theo đó là nhiều tiêu chí khắt khe, như: sản xuất sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh toàn cầu, doanh thu đạt trên 20.000 tỷ đồng/năm chậm nhất sau 5 năm kể từ khi có doanh thu từ dự án đầu tư, số lao động thường xuyên là trên 6.000 lao động...

Những dự án này phải được Thủ tướng quyết định kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10%, nhưng thời gian kéo dài thêm không quá 15 năm. Đặc biệt, Bộ Tài chính cho biết, luật hiện tại không quy định ưu đãi thuế suất 10% trong suốt thời gian thực hiện đối với các trường hợp doanh nghiệp như trên.

Cũng về ưu đãi thuế, Samsung cũng kiến nghị được áp dụng bổ sung 3 năm giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Song văn bản trả lời của Bộ Tài chính nhấn mạnh: Việc cho phép kéo dài thêm 3 năm mức giảm 50% số thuế phải nộp là vượt quá khung khổ quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

 

Nguồn: tienphong.vn

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet