Bạc Liêu quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

NK

Ngày 26/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tham dự hội nghị có gần 400 cán bộ chủ chốt của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, quán triệt các vấn đề cốt lõi, quan trọng và những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng, gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2016 – 2020; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Toàn cảnh đại hội

Các đại biểu dự hội nghị đã dành thời gian thảo luận các nội dung văn kiện và tham gia ý kiến vào các dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gồm: Chương trình phát triển giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm, giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình đổi mới công tác cán bộ, giai đoạn 2016 - 2020.

Trên cơ sở đó. tỉnh Bạc Liêu cũng phát huy hiệu quả dự án điện gió Bạc Liêu giai đoạn I; Khuyến khích đầu tư mở rộng qui mô, đổi mới thiết bị công nghệ, kỹ thuật hiện đại đối với các nhà máy chế biến thủy sản để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm chế biến; Triển khai đầu tư cụm kinh tế Gành Hào, huyện Đông Hải, thu hút các nhà đầu tư về các loại hình dịch vụ kinh tế biển; Tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết nông dân với doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị sản xuất của các sản phẩm chủ lực để tiêu thụ ổn định. Bạc Liêu cũng có giải pháp đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và hấp dẫn của vùng đồng bằng sông Cửu Long; phát huy giá trị của các di tích văn hóa tiêu biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa quan trọng nhằm thống nhất ý chí và quyết tâm hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong quá trình tổ chức học tập, các cấp ủy Đảng, các cấp, các ngành trong tỉnh cần bám sát mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng như nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo, quán triệt học tập và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, các sở, ngành khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến từng cán bộ, đảng viên và trong quần chúng nhân dân; thực hiện tốt việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ cấp mình; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng nội dung của Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet