Bạc Liêu: Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

Bạch Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2017 - 2018.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan truyền thông, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khách sạn, các nơi làm việc trong nhà của nhà hàng, bến tàu, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng; quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu, người quản lý các địa điểm cấm hút thuốc lá trong phòng, chống tác hại thuốc lá; quyền và nghĩa vụ của người hút thuốc lá của công dân trong phòng, chống tác hại thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc lá; các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật phòng, chống tác hại thuốc lá;

Quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức; nghiêm cấm bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc; tác hại của hút thuốc đối với sức khỏe và kinh tế; ý nghĩa của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các mô hình, tấm gương cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc, tấm gương cá nhân bỏ thuốc;

Thường xuyên đăng tải các thông tin về tác hại của thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử đối với sức khỏe; các tấm gương điển hình về bỏ thuốc và vận động mọi người bỏ thuốc tại cộng đồng; phát các tin bài về lợi ích của môi trường không khói thuốc lá trên các hệ thống thông tin đại chúng.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến nội dung Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị;

Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước; lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hóa - Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào, xây dựng cộng đồng dân cư không thuốc lá;

Không cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá tại các điểm cấm hút thuốc lá theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 25 Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm theo quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet