Bạc Liêu tổ chức HN triển khai Quyết định về tiêu chí xác định xã vùng DTTS

H.Thanh

Ngày 1/12, Ban dân tộc tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

Đến dự Hội nghị có các đại biểu là lãnh đạo và cán bộ dân tộc ở các địa phương trong tỉnh. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết; hướng dẫn triển khai các tiêu chí, quy trình, thủ tục, hồ sơ, cách làm biểu mẫu.... để xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 50 của Thủ tướng Chính phủ. 

Hội nghị cũng quán triệt các đại biểu phải thực hiện công tác rà soát, đối chiếu một cách chính xác, cẩn trọng, đúng thời gian, đúng lộ trình, nhằm cung cấp những số liệu chuẩn xác nhất làm cơ sở cho việc xác định các tiêu chí đúng theo quy định, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet