Bắc Ninh: Cụ thể hóa chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

NK

Sáng 06/6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số nội dung. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, cơ quan, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Trưởng, phó các Phòng, Ban, cơ quan của Tỉnh ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc; Thường trực HĐND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND cấp huyện và lãnh đạo một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Nhân Chiến nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt Nghị quyết 12 của Đảng đối với tỉnh và việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết đến toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đồng thời đề nghị các đồng chí dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành đúng thời gian, tập trung tư tưởng tối đa, nghiêm túc tiếp thu nội dung các chuyên đề. Nghiên cứu, nắm vững các quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. Nắm vững mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Nghiên cứu kỹ 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 để liên hệ với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; đồng thời lựa chọn, xác định và đưa vào xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách phù hợp, thiết thực và hiệu quả...

Sau đó, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; tập trung nhấn mạnh nội dung về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại 30 năm đổi mới đất nước, từ thành tựu đến hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm cũng như mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước giai đoạn 2015-2020. 

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đại biểu ở các Tổ sôi nổi đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đề xuất các giải pháp để triển khai hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng trong thời gian tới. Đã có 29 lượt ý kiến phát biểu, đóng góp trực tiếp tại buổi thảo luận và 221 ý kiến thông qua phiếu đóng góp ý kiến.
 
Các ý kiến đều khẳng định Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn Đảng, của Ban chấp hành TƯ và Bộ Chính trị, được chuẩn bị công phu, có chất lượng, bố cục hợp lý, chặt chẽ, nội dung đầy đủ, đánh giá đúng tình hình thực tế. Nội dung Văn kiện Đại hội tiếp tục khẳng định các quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản nhất của cách mạng Việt Nam, đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống, thể hiện trình độ phát triển, tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…
 
Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII vào thực tiễn của tỉnh, các đại biểu đề xuất những giải pháp tỉnh cần tập trung thực hiện quyết liệt trong thời gian tới, trong đó tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tập trung rà soát quy hoạch, bổ sung, ban hành các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt là quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, từng bước nâng cao tiềm lực kinh tế. Đồng thời, có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ; ưu tiên phát triển hạ tầng, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, gây thất thoát, lãng phí, nhất là các công trình công cộng, trường học, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh…

Ngày 7/6, Hội nghị bước sang ngày làm việc thứ hai với các nội dung: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hoạt động chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet