Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền đặt mục tiêu 30 xã đạt nông thôn mới

Khánh Ngọc

Sau 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay tại tỉnh Bắc Ninh đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới và trong năm 2015 sẽ có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác xây dựng nông thôn mới tại Bắc Ninh đang thực hiện trên toàn tỉnh. Ảnh Báo Bắc Ninh

Các xã đều hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Đến hết quý I/2015, Bắc Ninh có 7 xã đạt chuẩn NTM, 30 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 57 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 3 xã đạt 9 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân là 13,63 tiêu chí/xã. Trong tổng số 23 xã dự kiến đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2015, có 2 xã đạt 18 tiêu chí, 5 xã đạt 17 tiêu chí, 11 xã đạt 16 tiêu chí, 5 xã đạt 5 tiêu chí. Đặc biệt, 100% số xã đã hoàn thành các tiêu chí về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, điện nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, giáo dục, thủy lợi, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và hình thức tổ chức sản xuất.

Trong những năm qua, bằng sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong tỉnh; đặc biệt sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bộ mặt nông thôn tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, đời sống nhân dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Năm 2014, tỉnh có nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong tốp đầu cả nước.

Tuy nhiên, kết quả xây dựng nông thôn mới còn nhiều hạn chế thể hiện: huy động nguồn lực xã hội hóa, số lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh còn thấp… để đẩy nhanh công tác xây dựng nông thôn mới năm 2015 đạt được nhiệm vụ: ít nhất 30% số xã đạt nông thôn mới, số tiêu chí bình quân trên 1 xã đạt 14,5 tiêu chí trở lên

Theo ông Chiến để đạt được mục tiêu trên, các địa phương sẽ tiếp tục rà soát lại các tiêu chí đã đạt được, các tiêu chí đạt thấp, từ đó lựa chọn nội dung ưu tiên để thực hiện. Các địa phương cần ưu tiên hướng dẫn các xã đạt ít tiêu chí, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu trực tiếp gắn với phát triển đời sống của người dân như: giao thông, y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường…

Bên cạnh đó, các địa phương phát triển sản xuất gắn với tổ chức lại sản xuất và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngoài ra, các địa phương cũng cần tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa nông thôn gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự xã hội nông thôn. Riêng đối với những xã đã đạt chuẩn cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm đảm bảo bền vững.

Cùng với nguồn lực của tỉnh, các địa phương cần thực hiện lồng ghép chương trình xây dựng NTM với các chương trình khác, tăng cường xã hội hóa nguồn lực đầu tư, đưa chỉ tiêu xây dựng NTM vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền


Ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bắc Ninh nhờ có công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới mà đến nay các địa phương trong toàn tỉnh đã tạo ra nhiều bứt phá để đạt mục tiêu chuẩn nông thôn.

Theo báo cáo của ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh, năm 2014 Công tác tuyên truyền xây dựng NTM tiếp tục được tập trung đẩy mạnh với nhiều nét mới trong phương thức tiếp cận, truyền tải đến đối tượng tiếp nhận. Có nhiều tin, bài, phóng sự về xây dựng NTM, tuyên truyền các điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM, các cơ chế, chính sách mới. Các cơ quan báo chí truyền thông ở tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM như: Đài phát thanh & truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh, các tạp chí, ấn phẩm của các tổ chức chính trị, xã hội trong tỉnh....  

 Các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên, hội viên về Chương trình MTQG xây dựng NTM:

Uỷ ban MTTQ với phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo”.

Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Hội Nông dân với phong trào “Hộ nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh”.

LĐLĐ với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”; 
Tỉnh Đoàn với phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Thắp sáng đường quê”. 

Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”; Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không - 3 sạch” . 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet