Bắc Ninh: Tổ chức hội thảo về tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Bình Minh

Sáng nay, 11/10/2015, tại Bắc Ninh, Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam và Trường Sĩ quan Chính trị phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Sức sống mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới".

Đến dự Hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT, cùng đại diện của các cơ quan Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh, các nhà khoa học, lãnh đạo, chỉ huy các học viện, nhà trường quân đội và công an...

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Xuân Lộc)

Phát biểu định hướng tại Hội thảo, Thượng tướng Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam đã biểu dương và đánh giá cao sáng kiến và ý tưởng phối hợp tổ chức Hội thảo này.

Tham dự Hội thảo, thay mặt Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn (nguyên là học viên của Trường Sỹ quan Chính trị khóa V, 1980 - 1984) đã trao tặng 3 bức ảnh do đích thân Bộ trưởng chụp các khối sỹ quan tham gia Lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, và thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT tặng cho Trường Sỹ quan Chính trị 10 bộ máy vi tính để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học.

Đồng thời đề nghị Hội thảo tập trung nghiên cứu, trao đổi một số nội dung trọng tâm sau: Khẳng định hệ giá trị khoa học, các mạng, sức sống mãnh liệt, trường tồn, vị trí, ý nghĩa của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay; Đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp, những vấn đề chiến lược xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại, củng cố quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo trong tình hình mới; Tăng cường phối hợp giữa cơ quan chiến lược của Bộ Quốc phòng và các nhà trường quân đội trong nghiên cứu, bổ sung, phát triển, giáo dục, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng quân đội "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", trước hết là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; Đề xuất các hình thức, phương pháp đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, xuyên tạc phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình"; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn quân, toàn quốc, nhất là trong cán bộ, chiến sỹ, học viên các nhà trường quân đội.

Tài liệu tại Hội thảo có tới 267 tham luận tập trung nghiên cứu, phân tích, luận giải làm sâu sắc thêm và làm nổi bật sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Theo nội dung tham luận, dù trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đối diện với rất nhiều âm mưu, thủ đoạn phá hoại, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, song lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn còn nguyên giá trị; là học thuyết khoa học và cách mạng, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại trên con đường xây dựng một xã hội tốt đẹp, công bằng, bình đẳng, văn minh. Cùng với đó, tư  tưởng Hồ Chí Minh vẫn luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet