Bài cúng ông Táo ngày 23 tháng Chạp bằng tiếng Việt

T.H (sưu tầm)

Ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình thường làm mâm cỗ tiễn ông Táo về trời. Sớ cúng là thứ không thể thiếu. Tuy nhiên, do bận bịu, nhiều gia chủ không kịp đi nhờ người viết sớ. Infonet xin giới thiệu Bài cúng ông Táo bằng tiếng Việt này.

Ảnh sưu tầm

Bài cúng ông Táo bằng tiếng Việt như sau:

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: ……………

Ngụ tại:…………

Hôm nay, ngày 23 tháng chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.
Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai giá, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

(Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin)

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet