Bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP Hà Nội đối với bà Nguyệt Hường

N. Huyền

Chiều nay, tại kỳ họp thứ 2, 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016- 2021 đã đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

 Theo tờ trình bãi nhiệm, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường sinh năm 1970, là Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Hàng hải – Maritime Bank (MSB), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Việt Nam – VID Group, Đại biểu Quốc hội khóa XIII được bầu là ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016- 2021.  

Theo đó, bà Nguyệt Hường đã trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 và đại biểu Quốc hội khóa 14. Ủy ban bầu cử TP Hà Nội đã xác nhận kết quả bầu cử và bà Hường cũng đã dự kỳ họp thứ nhất HĐND TP.

Tuy nhiên, đến giai đoạn Hội đồng bầu cử quốc gia làm quy trình để công nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Hường thì xuất hiện những tình tiết mà cơ quan điều tra Bộ Công an cung cấp, liên quan đến kê khai tài sản và quốc tịch.

Ngày 15-7-2016, đại diện tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia đã làm việc với bà Nguyệt Hường, bà Nguyệt  Hường thừa nhận có quốc tịch Malta và có tài khoản ở nước ngoài, cổ phiếu… ở Malta. Tuy nhiên, trong phần kê khai hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa 14 và HĐND TP khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021 phần kê khai tài sản bà Hường ghi “không có tiền, tài khoản ở nước ngoài”.

Ngày 17-7-2016 Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức phiên họp thứ 8 để xem xét quyết định tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14 với bà Nguyệt Hường với lý do khi làm hồ sơ ở phần kê khai tài sản, quốc tịch không thể hiện rõ có quốc tịch Malta, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã vi phạm Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức HĐND các cấp, Luật Quốc tịch. Các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia đã có 18/18 ý kiến (đạt 100%) người bỏ phiếu xác nhận bà Nguyệt Hường không đủ tư cách là ĐBQH khóa 14.

Với những vi phạm nêu trên, Hội đồng bầu cử quốc gia đã biểu quyết không công nhận tư cách đại biểu Nguyệt Hường. Sau đó, Ban công tác đại biểu của Quốc hội đã có văn bản gửi tới HĐND TP Hà Nội. Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, điều 102: Đại biểu HĐND không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, không xứng đáng sự tín nhiệm của nhân dân thì bị HĐND hoặc cử tri bãi nhiệm. Theo đề nghị của MTTQ VN cùng cấp, Thường trực HĐND quyết định đưa ra để cử tri bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND với bà Nguyệt Hường.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet