Bài phát biểu của Việt Nam tại "Hội thảo chính sách APEC về công nghiệp hỗ trợ"

H.Thanh

Trong xu thế của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế khu vực, mỗi nền kinh tế thành viên APEC ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc trở thành một mắt xích cơ bản trong chuỗi cung ứng, sản xuất và giá trị toàn cầu.

Ngày 23 tháng 2 năm 2017, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trong khuôn khổ hợp tác của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Bộ Công Thương (MOIT) đã phối hợp với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) tổ chức “Hội thảo chính sách APEC về Công nghiệp hỗ trợ”.

Nhóm chuyên gia về đầu tư của APEC họp về chính sách đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ. Ảnh: báo Khánh Hòa

Hội thảo cùng một số sự kiện quan trọng khác được tổ chức trong dịp Hội nghị SOM 1 sẽ là những hoạt động đầu tiên cho Năm APEC 2017 do Việt Nam là chủ nhà. Kết quả của Hội thảo sẽ đóng góp tích cực cho thành công của Năm APEC 2017 nói chung và của Hội nghị SOM 1 nói riêng.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho biết:

Một trong những trụ cột ưu tiên và xuyên suốt của APEC thời gian qua cũng như của năm APEC 2017 là tập trung thúc đẩy liên kết và hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng hơn, tạo đà và động lực cho các nền kinh tế thành viên hội nhập sâu sắc hơn vào các chuỗi: cung ứng, sản xuất, giá trị khu vực và toàn cầu, tăng cường tính kết nối giữa các thể chế kinh tế khu vực cũng như thúc đẩy các ngành công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ cho phát triển kinh tế của từng thanh viên.

Với 21 nền kinh tế thành viên hai bên bờ Thái Bình Dương cùng sự đa dạng về trình độ phát triển kinh tế và văn hóa, những năm qua, APEC đã thành công trong việc thiết lập một diễn đàn hợp tác để các nền kinh tế thành viên phối hợp xây dựng năng lực, hợp tác cùng tận dụng các cơ hội, lợi ích của tiến trình toàn cầu hóa nhằm tạo đà cho sự phát triển của mỗi thành viên cũng như sự thịnh vượng, ổn định chung của toàn khu vực.

Các hoạt động của APEC ngày càng đi vào cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên như: thiết lập chuỗi cung ứng tin cậy (cải thiện hiệu quả của chuỗi cung ứng thêm 10% vào năm 2015), tạo điều kiện cho doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) tham gia tích cực vào chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của các nền kinh tế thành viên; các hoạt động xây dựng năng lực, chia sẻ kinh nghiệm và thông lệ tốt giữa các nền kinh tế thành viên APEC v.v.

Trong xu thế của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế khu vực, mỗi nền kinh tế thành viên APEC ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc trở thành một mắt xích cơ bản trong chuỗi cung ứng, sản xuất và giá trị toàn cầu. Trong chuỗi sản xuất toàn cầu, với trình độ phát triển và lợi thế khác nhau, mỗi nền kinh tế đều nỗ lực hết mình để tối ưu hóa các nguồn lực, xác định và định vị mình trong sân chơi chung rộng lớn này.

Theo ông Thái, trên thực tế, mỗi nền kinh tế với quy mô, trình độ phát triển khác nhau có thể định nghĩa ngành công nghiệp hỗ trợ khác nhau để phù hợp với điều kiện phát triển cụ thể. Phát triển một cách bền vững và mạnh mẽ ngành công nghiệp hỗ trợ không những tạo công ăn việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mà còn góp phần củng cố nội lực của một nền kinh tế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt thu hút vốn đầu tư nước ngoài, là một trong những lựa chọn chiến lược của nhiều nền kinh tế thành viên APEC, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển, với nhu cầu sản xuất ngày càng gia tăng.

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công nghiệp hỗ trợ đối với phát triển kinh tế, năm 2016, APEC đã thông qua sáng kiến về “Thúc đẩy Công nghiệp hỗ trợ APEC” do Nhật Bản và Việt Nam đồng chủ trì. Kế hoạch triển khai sáng kiến sẽ thông qua 02 giai đoạn cụ thể:

Giai đoạn 1, Ban Nghiên cứu hỗ trợ chính sách APEC (PSU) đã thực hiện 03 Nghiên cứu điển hình về Công nghiệp hỗ trợ tại 03 nền kinh tế thành viên APEC là Ốt-xtrây-li-a, Mê-hi-cô và Việt Nam nhằm phân tích, đánh giá chính sách và kinh nghiệm trong việc năng cao năng lực cạnh tranh và hiện đại hóa ngành công nghiệp hỗ trợ khu vực APEC.

Giai đoạn 2, Việt Nam sẽ phối hợp với Nhật Bản và PSU xây dựng Bộ hướng dẫn chính sách/Bộ thông lệ tốt về Công nghiệp hỗ trợ APEC nhằm mục tiêu cải hiện chất lượng chính sách và thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ khu vực. Dự kiến Hướng dẫn chính sách/Bộ thông lệ tốt sẽ được trình lên các Bộ trưởng thông qua tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế lần thứ 29 (AMM 29), tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng và là một trong những kết quả quan trọng của hợp tác APEC năm 2017.

Hội thảo chính sách APEC về công nghiệp hỗ trợ là hoạt động thuộc khuôn khổ của Giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu: Nâng cao năng lực của các nền kinh tế APEC trong thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ, từ đó tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư trong khu vực và thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ (MSMEs) vào Chuỗi giá trị toàn cầu (GVCs); Tạo cơ hội kết nối cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và các bên liên quan nhằm xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ cạnh tranh và hiện đại; Góp phần xây dựng "Hướng dẫn chính sách/Bộ thông lệ tốt" bao gồm các chính sách về ngành, về nghiên cứu và phát triển (R&D) và phát triển nguồn nhân lực v.v.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet