Ngày 5/5, 70.000 thí sinh trên cả nước sẽ dự kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Infonet xin giới thiệu đề thi thử phần Tư duy định lượng của kỳ thi Đánh giá năng lực.

PV