Bài toán 55=?: Nếu giải được chỉ số IQ của bạn đáng ngưỡng mộ

PV (Sưu tầm)

Nếu giải được bài toán này, bạn có thể tự hào vì mình là người thông minh!

Gợi ý: 25125

1*1=1 và 1*1=1 => 11 = 11

2*2=4 và 4*2=8 => 22 = 48

3*3=9 và 9*3=27 => 33 = 927

Như vậy:

5*5=25 và 25*5=125 => 55 = 25125

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet