Một bài toán đang được dân mạng ủng hộ nhiệt tình với... cả chục kết quả khác nhau.

Bài toán như sau:

Và chưa ai "chốt" được kết quả cuối cùng.

Đáp án của bạn là gì?

Nguồn VNN