Bài toán: Đứng ở vị trí nào để thấy hình giống như ở bên phải?

PV (Sưu tầm)

Bạn hãy thử tài trí tưởng tượng của mình nhé!

Gợi ý: Vị trí C

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet