Hãy thử tài của bạn ở bài toán này nhé

Gợi ý: 456