Bài toán hại não: Điền số thích hợp

Hãy thử tài của bạn ở bài toán này nhé

Gợi ý: 456

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet