Bài toán hại não: Hãy tìm số còn lại?

Hãy thử tài suy luận của bạn bằng bài toán này nhé!

Bằng tài suy luận, bạn hãy đoán xem dấu ? sẽ là số nào?

Gợi ý: Số 8

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet