Hãy thử tài suy luận của bạn bằng bài toán này nhé!

Bằng tài suy luận, bạn hãy đoán xem dấu ? sẽ là số nào?

Gợi ý: Số 8