Hãy tìm quy luật của bài toán này và điền số đúng vào dấu ?

Chúc các bạn thành công!

PV (Sưu tầm)