Bài toán hóc búa: Hãy tìm quy luật để điền số đúng vào dấu ?

PV (Sưu tầm)

Hãy tìm quy luật của bài toán này và điền số đúng vào dấu ?
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet