Bài toán hóc búa: Hãy tìm ra quy luật của các con số dưới đây

PV (Sưu tầm)

Hãy tìm ra quy luật của những con số sắp xếp trên các hình và tìm hình thích hợp điền vào dấu ?
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet