Hãy tìm ra quy luật đau não để có thể chọn đúng hình vuông phù hợp lắp vào dấu ?

Chúc các bạn thành công!

PV (Sưu tầm)