Bài toán hóc búa tìm hòm chứa 100 đồng vàng

Để tìm ra đâu là hòm chứa 100 đồng vàng, bạn được bốc duy nhất một đồng thuộc một hòm bất kỳ.

Có ba hòm đựng kho báu như hình vẽ, một hòm có 100 đồng vàng, một hòm có 50 đồng vàng, 50 đồng bạc và hòm còn lại chứa 100 đồng bạc. Hiện tại các hòm được dán nhãn:

Hòm A dán nhãn là 100 đồng vàng

Hòm B dán nhãn là 50 đồng vàng, 50 đồng bạc

Hòm C dán nhãn là 100 đồng bạc

Biết rằng các nhãn này đều đang được dán sai vị trí. Để tìm ra đâu là hòm chứa 100 đồng vàng, bạn được bốc duy nhất một đồng thuộc một hòm bất kỳ. Vậy bạn sẽ bốc từ hòm nào?

Gợi ý: Hòm B

Nguồn VNE

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet