Bài toán hóc búa: Tìm quy luật để điền hình phù hợp

PV (sưu tầm)

Hãy thử tài suy luận của bạn để tìm ra quy luật của những hình sau, và điền hình phù hợp vào dấu ?
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet