Hãy thử tài suy luận của bạn để tìm ra quy luật của những hình sau, và điền hình phù hợp vào dấu ?

Chúc các bạn thành công!

PV (sưu tầm)