Bài toán hóc búa: Tìm quy luật để điển số thích hợp vào dấu ?

PV (Sưu tầm)

Chỉ với 8 con số, bạn hãy giải mã quy luật phức tạp để điền số thích hợp vào dấu ?
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet