Chỉ với 8 con số, bạn hãy giải mã quy luật phức tạp để điền số thích hợp vào dấu ?

Chúc các bạn thành công!

PV (Sưu tầm)