Những con số trong các hình vuông sau đều có một quy luật nhất định. Bạn hãy tìm ra quy luật đó để điền vào dấu ?

Chúc các bạn thành công!

PV (Sưu tầm)