Những con số trong hình vuông này đều có liên quan với nhau bởi một quy luật nhất định. Hãy tìm quy luật đó và điền số còn thiếu vào dấu ?

Chúc các bạn thành công!

PV (Sưu tầm)