Hãy thử tài của bạn để tìm ra con số lạc loài trong vòng tròn này nhé!

Chúc bạn thành công. Lưu ý là bài toán hoàn toàn không dễ!

PV (Sưu tầm)