Bài toán khó: Tìm số không cùng nhóm với các số còn lại

PV (Sưu tầm)

Hãy thử tài của bạn để tìm ra con số lạc loài trong vòng tròn này nhé!
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet