Bài toán khó: Tìm số không cùng nhóm với các số còn lại

PV (Sưu tầm)

Hãy thử tài của bạn để tìm ra con số lạc loài trong vòng tròn này nhé!

Chúc bạn thành công. Lưu ý là bài toán hoàn toàn không dễ!

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet