Bài toán khó: Trả lương cho người hầu

Một người hầu làm việc ông chủ giao cho trong 7 ngày thì hoàn tất. Người hầu yêu cầu được trả công hàng ngày bằng 1/7 thỏi vàng.

Bài toán: Một người hầu làm việc ông chủ giao cho trong 7 ngày thì hoàn tất. Người hầu yêu cầu được trả công hàng ngày bằng 1/7 thỏi vàng. Ông chủ phải cắt ít nhất bao nhiêu vàng và cắt như thế nào để trả được cho anh ta đúng 1/7 thỏi vàng mỗi ngày?

Mời bạn xem đáp án tại đây

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet