Bài toán kinh điển dành cho người có chỉ số IQ cao

PV

Bài toán kinh điển dành cho người có chỉ số IQ cao. Nếu là bạn, khoan hãy xem video và tự tìm cho mình đáp án!

Bài toán kinh điển này đã làm đau đầu nhiều học sinh, cựu học sinh. Hy vọng bạn không nằm trong số họ.

Bài toán như sau: Cho 9 điểm được sắp xếp như hình vẽ dưới đây. Bằng 4 nét thẳng liền nhau, bạn hãy đi qua 9 điểm đó. Nét thẳng kế tiếp được bắt đầu từ điểm kết thúc của nét thẳng trước.

Chúc các bạn thành công.

Đáp án:

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet