Bạn hãy kích hoạt não bằng bài toán này nhé!

Gợi ý: 91