Bài toán thú vị: Cô gái xinh đẹp nào nuôi cá?

Có 5 cô gái xinh đẹp ở trong 5 ngôi nhà với 5 màu khác nhau, vậy ai nuôi cá?

1. Có 5 ngôi nhà, mỗi nhà một màu khác nhau.

2. Trong mỗi nhà có một cô gái ở, mỗi người có quốc tịch khác nhau.

3. Mỗi người thích uống một loại nước khác nhau, đồ ăn khác nhau và nuôi một loài vật khác nhau trong nhà của mình.

Câu hỏi đặt ra là: Ai nuôi cá ?

Biết rằng:

a. Cô gái người Anh sống trong nhà màu đỏ.

b. Người Thuỵ điển nuôi chó.

c. Người Đan mạch thích uống chè.

d. Người Đức ăn xúc xích.

e. Người Nauy sống trong ngôi nhà đầu tiên.

f. Người sống trong nhà xanh thích uống cà phê.

g. Người ăn hamburger thích uống bia.

h. Người sống trong nhà vàng ăn gà rán.

i. Người chơi game nuôi vẹt trong nhà của mình.

j. Người sống trong ngôi nhà ở chính giữa thích uống sữa.

k. Người thích bóng đá sống bên cạnh người nuôi mèo.

l. Người hàng xóm của người thích bóng đá quen uống nước.

m. Người ăn gà rán sống bên cạnh người nuôi ngựa.

n. Ngôi nhà của người Nauy nằm bên cạnh nhà màu tím.

o. Ngôi nhà màu xanh nằm kế và bên trái (phía trước) nhà màu trắng.

Gợi ý: Người Đức

Trả lời:

- Từ giả thiết e ta có: nhà 1 - cô gái người Nauy

- Từ giả thiết j ta có: nhà 3 - cô gái thích uống sữa

- Từ giả thiết n ta có: nhà 2 - màu tím

* Do ngôi nhà màu xanh nằm ngay trước nhà màu trắng (giả thiết o) nên nhà 1 không thể là nhà màu xanh hay trắng, vậy nhà 1 màu vàng. Từ giả thiết h suy ra người ở nhà 1 thích ăn gà rán, theo giả thiết m ta có nhà 2 nuôi ngựa.

* Như vậy, nhà màu xanh có thể là nhà 3 hoặc 4 tương đương nhà màu trắng là nhà 4 hoặc 5

* Xét: nhà 3 màu xanh, nhà 4 màu trắng. Theo giả thiết f thì người ở nhà 3 phải thích uống cà phê, trái với giả thiết j.

Vậy: nhà 4 màu xanh và uống cà phê, nhà 5 màu trắng, nhà 3 màu đỏ. Từ giả thiết a thu được người Anh sống trong nhà 3.

Lúc này ta đã có các thông tin sau:

* Nhà 1: người Nauy, màu vàng, ăn gà rán.

* Nhà 2: màu tím, nuôi ngựa

* Nhà 3: người Anh, màu đỏ, uống sữa

* Nhà 4: màu xanh, uống cà phê

* Nhà 5: màu trắng

* Từ l, k: người thích bóng đá có thể ở nhà 2, nhà 3, nhà 4.

+. TH1: Người thích bóng đá ở nhà 2, từ l và các thông tin đã có suy ra nhà 1: uống nước.

* Từ k ta có nhà 1 hoặc nhà 3 nuôi mèo. Giả sử nhà 1 nuôi mèo, vậy nhà 3 nuôi vẹt hoặc chó. Theo b: người Thụy Điển nuôi chó, mà người sống trong nhà 3 là người Anh => nhà 3 nuôi vẹt.

* Theo i ta có nhà 3 chơi game. Theo g => nhà 5: ăn hamburger và uống bia, còn lại nhà 2 thích uống chè => nhà 2: người Đan Mạch. Còn lại nhà 4: người Đức, ăn xúc xích. Lúc này ta có:

Nhà 1: Cô gái người Na uy, màu vàng, ăn gà rán, uống nước, nuôi mèo

Nhà 2: Người Đan Mạch, màu tím, thích bóng đá, uống chè, nuôi ngựa

Nhà 3: Người Anh, màu đỏ, chơi game, uống sữa, nuôi vẹt

Nhà 4: Người Đức, màu xanh, ăn xúc xích, uống cà phê.

Nhà 5: Người Thụy Điển, màu trắng, ăn hamburger, uống bia, nuôi chó

=> Cô gái người Đức chưa nuôi con vật nào nên người Đức sẽ là người nuôi cá.

Nguồn VNE

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet